De Ichthuskerk (Wijkgemeente 2) aan het Scheldeplein in Alblasserdam is onderdeel van de Nederlands Protestante Gemeente In Alblasserdam.

De wijkgemeenten Grote kerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk vormden samen van oudsher de Hervormde Gemeente Alblasserdam. Met de Havenkerk (Gereformeerde kerk) is de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) gevormd.

De Ichthuskerk is een actieve gemeente waar groei in zit. Er wordt enerzijds waarde gehecht aan traditie, maar er is ook ruimte voor vernieuwing. In de Ichthuskerk komen mensen van alle leeftijden samen, maar zijn er ook veel gezinnen. Daarom zijn er veel kinderen in de dienst en wordt er dan ook extra aandacht gegeven aan kinderen en jongeren in onze gemeente.

Iedere zondag worden er twee diensten gehouden. De wijkpredikant van onze gemeente is Michel van Heijningen. Door de week worden er diverse activiteiten georganiseerd. 

Het kerkgebouw aan het Scheldeplein in Alblasserdam is in 2016 uitgebreid met een grotere hal en twee extra bijzalen. Er was al langere tijd behoefte aan meer ruimte om elkaar te ontmoeten.