We zijn als Ichthusgemeente ontzettend blij dat we weer een eigen predikant in ons midden hebben. Wij heten Michel van Heijningen en zijn vrouw Annemarie en de kinderen Marvin, Manuel en Anne-Lynn van harte welkom in Alblasserdam!

Op zondag 28 augustus is Michel van Heijningen in de morgendienst bevestigd in het ambt van predikant en heeft hij 's middags intrede gedaan als predikant in onze gemeente.

We kijken terug op indrukwekkende gezegende diensten. Deze zijn terug te kijken via de volgende links:

Morgendienst bevestiging Michel van Heijningen als predikant

Middagdienst intrede Michel van Heijningen

Voor ons als gemeente was het een feestelijke dag waar we lang naar uitgezien hebben. We zijn verheugd dat we, na een vacante periode van bijna drie jaar, een nieuwe predikant mogen verwelkomen. We danken God dat Hij weer een herder en leraar naar ons heeft gestuurd.

Romeinen 1:12: ik verlang ernaar om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.