Voor de wijkgemeente Ichthuskerk van de Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA) zoeken wij naar een

Kerkelijk werker ouderen pastoraat

(6 - 8 uur per week)

Wijkgemeente Ichthuskerk

De Ichthuskerk is een confessionele wijkgemeente, die vanuit de eenheid in Christus een warme en open plek wil zijn. Staande op de schouders van wie ons zijn voorgegaan, willen we het geloof ook vandaag handen, voeten en woorden geven. De Bijbel is hierbij onze bron en norm. Binnen de PGA zijn we één van de wijkgemeenten en als geheel onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Onze wijkgemeente telt ongeveer 1300 leden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de leeftijdsopbouw van onze leden.

Leeftijd 0-19 20-39 40-65 66-79 80-100  
% leden 25% 22% 35% 11% 8% 100%

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.kerkenpad.nl

Context

Onze wijkgemeente is momenteel vacant, maar per 29 augustus a.s. hebben we weer een eigen fulltime predikant in de persoon van Michel van Heijningen. Het pastoraat wordt momenteel vormgegeven door een tijdelijk ambulant predikant tezamen met de pastoraal ouderlingen en een aantal pastoraal (vrijwilliger)werkers. Met de komst van onze predikant stopt ook de ambulant predikant en komt de vacature vrij voor een kerkelijk werker per 1 september 2021. De Ichthuskerk had voorheen ook al een kerkelijk werker voor 6 uur per week, maar deze is in de vacaturetijd gestopt.

Profiel en werkzaamheden

Wij zoeken een kerkelijk werker die:

¨ de Bijbel als Gods Woord beschouwt en gelooft in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en zijn/haar geloof goed kan uitdragen;

¨ Een hart heeft voor ouderen en met ze mee wil lopen in deze laatste fase van hun leven;

¨ Zelfstandig vorm wil geven aan het ouderen pastoraat van onze wijkgemeente;

¨ Samen wil werken met de predikant en de andere pastoraal ambtsdragers en vrijwilligers;

¨ In samenspraak met de predikant ook begrafenissen wil leiden;

¨ De ouderenkring wil leiden.

Functie-eisen

¨ HBO opleiding Theologie;

¨ Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Het betreft een functie in schaal 8 van de arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de PKN.

Wil je reageren?

Schrijf dan voor 6 juli 2021 een brief met je CV en motivatie naar onze scriba Altwin de Kruijf, email: scriba.wijk2@kerkenpad.nl. Voor vragen over deze vacature kan contact opgenomen worden met Sjaak Lugtenburg, voorzitter wijkkerkenraad, tel. 06 – 507 39 907.