Juli 2020

Vanaf 1 juli mogen we de kerkdienst met 100 kerkgangers bezoeken, mits de aanwezigen onderling anderhalve meter afstand houden. Het samenkomen als gemeente wordt daarmee weer een stukje concreter. Wilt u zich opgeven om de diensten bij te wonen, dan bent u van harte welkom. U dient zich hiervoor eenmalig aan te melden via het e-mailadres kerkdiensten.wijk2@kerkenpad.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, het aantal personen waarmee u de dienst wilt bezoeken en indien mogelijk de vakantieperiode waarin u niet aanwezig kunt zijn. Van de opgegeven gemeenteleden wordt een lijst gemaakt; voor iedere dienst wordt een deel van deze lijst op alfabetische volgorde uitgenodigd via de e-mail of telefonisch. We schatten in dat ieder die zich heeft opgegeven eens in de 2 à 3 weken een kerkdienst kan bezoeken.

Behoort u tot de risicogroepen (kwetsbare ouderen, diabetici, longaandoeningen etc.) dan bent u in principe in de dienst welkom; we doen er alles aan om de risico's van het kerkbezoek zo klein mogelijk te maken. Het is aan u om hierin een verantwoorde keuze te maken. Mensen met corona gerelateerde klachten (koorts, hoesten, etc.) mogen de dienst niet bezoeken.

Ook zullen vanaf zondag 5 juli de avonddiensten hervat worden. Uiteraard blijven de diensten via YouTube, kerkomroep en de kerkradio uitgezonden worden. In de kerk tijdens de dienst zijn er nog wel een aantal beperkingen. Gemeentezang zullen we nog moeten missen. Hiervoor zullen liederen in de plaats komen, die ofwel door de muziekgroep gezongen worden, ofwel afgespeeld door de techniek. Ook kunt u wellicht niet op uw vertrouwde plaats gaan zitten. Om de anderhalve meter afstand te bewaren, wordt in de kerk uw zitplaats aangewezen. We willen u daarom vragen om, als u uitgenodigd bent, op tijd aanwezig te zijn, zodat iedereen in goede orde zijn plaats kan innemen. Ondanks dat het bijwonen van de kerkdienst nog niet kan op de manier die we gewend zijn en waar we wellicht naar verlangen, zijn we dankbaar dat we een stap in de goede richting kunnen maken.

Ook is het fijn dat de kindernevendienst weer wordt gehouden voor de kinderen uit groep 1 t/m 6. Elke ochtenddienst tijdens de preek zijn deze kinderen welkom in de Vleet.

Ook zullen de diensten te volgen zijn via internet of kerkradio, via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886 of via het YouTube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL. U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Via kerkomroep en Youtube is de dienst ook op een ander moment terug te luisteren. 


De liturgie van de kerkdienst die a.s. zondag wordt gehouden, treft u hier aan.

 

Collecten Diaconie en Kerkbeheer
Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.
Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".
Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.