Voorzichtige versoepelingen

Als kerkenraad hebben we afgelopen maandag in onze vergadering besloten om het landelijke PKN advies ook voor onze wijkgemeente te volgen en een aantal versoepelingen door te voeren ten opzichte van de huidige, noodgedwongen situatie van het digitaal gemeente zijn. Zie voor het PKN advies: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/. Ook in de maatschappij zien we dat er enkele voorzichtige stappen gezet worden, dit ondanks de besmetting cijfers die eigenlijk geen ruimte bieden voor versoepelingen. Toch vinden we het verantwoord om weer beperkt mensen uit te nodigen voor de erediensten en ook voor de jongeren weer wat mogelijkheden te bieden. De vorm van samenkomen biedt weinig risico op besmetting, zeker in vergelijk met andere plekken waar meer mensen samenkomen zoals winkels. We voelen de urgentie om weer samen te komen, voor een christelijke gemeente is de samenkomst essentieel. Samen als geloofsgemeenschap rondom het gepredikte Woord van God in de kerk. Samen God de eer brengen en luisteren naar Zijn stem. Belangrijk is en blijft wel dat we de RIVM maatregelen rondom corona strikt hanteren. Dus: bij klachten blijft u thuis, we dragen een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, we desinfecteren onze handen bij binnenkomst en we houden de 1,5 meter afstand.
 
Concreet betekent dit het volgende:
1. Erediensten
Met ingang van zondag 28 maart zijn er weer maximaal 30 personen van 13 jaar en ouder welkom in de erediensten. Kinderen tot en met 12 jaar tellen we niet mee, het maximale totaal aantal personen is 40.
 
U dient zich opnieuw aan te melden als u een uitnodiging wilt ontvangen. Geeft u dan gelijk op hoeveel personen onder de 13 in uw huishouden zijn. Dit kan via kerkdiensten.wijk2@kerkenpad.nl.
Aanstaande zondag is het in de morgendienst dopen, dan zullen er genodigden van de doopouders aanwezig zijn.
 
Blijft u daarnaast vooral digitaal meeleven met de live stream. Ook als u de keuze maakt om de erediensten nog niet live bij te wonen, blijft op deze manier de mogelijkheid bestaan om de kerkdiensten mee te vieren. Ook kindernevendienst start op.

2. Jeugd activiteiten en catechisatie
Ook voor de jeugd wordt met de jeugdraad en leiding gekeken naar mogelijkheden rondom het einde van het seizoen. We hebben het doorgaan van deze activiteiten altijd aan de scholen verbonden, die zijn deels en deels beperkt weer open. Dit geldt dus ook voor het jeugdwerk.
 
3. Pastorale zorg
Dit was altijd al mogelijk en blijft mogelijk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken die zonder problemen gevoerd kunnen worden. Wilt u het liever niet thuis, dan kan ook in de kerk afgesproken worden. Neem hiervoor contact op met uw wijkouderling of het pastoraal aanspreekpunt Altwin de Kruijf.

4. Open Kerk
Ook dit is niet gestopt. Valt namelijk onder cruciale zorg en dat was uitgezonderd van de lockdown. De kerk is elke woensdagmiddag, donderdagavond en zondagochtend hiervoor open.
 
We houden het voor nu bij deze versoepelingen. Hopelijk kan er binnenkort meer, maar we moeten de eerste stappen voorzichtig zetten.
Daarnaast willen we u als gemeente ook oproepen om naar elkaar om te zien. Doe eens een belletje naar een gemeentelid. Ga een rondje samen lopen. Kijk naar elkaar om. We zijn samen gemeente en de gemeente dat bent u! Als kerkenraad kunnen we niet doen wat u kunt doen! Echt van harte aanbevolen en van levensbelang voor het leven in onze wijkgemeente.

Zoom meeting
We zouden het erg leuk vinden om een aantal van jullie weer te kunnen zien! Dat kan via Zoom. Het is de bedoeling dat jullie net voor de zegen inloggen. Zien we jullie zondag? De genoemde link is trouwens elke week te gebruiken!

Online kerkdiensten
De diensten zijn te volgen via internet of kerkradio, via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886 of via het YouTube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL. U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Via kerkomroep en Youtube is de dienst ook op een ander moment terug te luisteren. Klik hier voor de liturgieën van deze week.

Collecten
Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.
Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".
Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.