30 mensen in de kerk
Volgens de laatste richtlijnen van de overheid mag de kerkdienst door 30 personen bezocht worden. Deze gegeven ruimte willen we graag goed benutten. Als u uitgenodigd bent, maar verhinderd bent om de dienst te bezoeken, wilt u zich dan zo tijdig mogelijk afmelden. We proberen dan om andere mensen uit te nodigen in uw plaats.

Voor het bijwonen van de kerkdiensten kunt u zich opgeven via het volgende e-mailadres: kerkdiensten.wijk2@kerkenpad.nl. U krijgt bericht als u aan de beurt bent om een kerkdienst te bezoeken.

Als kerkenraad volgen we de richtlijnen om zoveel als mogelijk de activiteiten in de gemeente door te laten gaan. Het is wel van het grootste belang om met ons allen streng te zijn op de algemene richtlijnen: dus handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houden en respecteren. Let er op! Dan blijft het voor een ieder veilig om naar de kerk te gaan.

Klik hier voor de liturgieën van deze week.

Kindernevendienst
Ook is het fijn dat de kindernevendienst weer wordt gehouden voor de kinderen uit groep 1 t/m 6. Elke ochtenddienst tijdens de preek zijn deze kinderen welkom in de Vleet. Tijdens de kerkdienst is er een kindermoment en een lied. En voor de kinderen thuis wordt er iedere week een filmpje gemaakt, wat je via Youtube kunt bekijken.

Zoom meeting
We zouden het erg leuk vinden om een aantal van jullie weer te kunnen zien! Dat kan via Zoom. Het is de bedoeling dat jullie net voor de zegen inloggen. Zien we jullie zondag? De genoemde link is trouwens elke week te gebruiken!

Online kerkdiensten
De diensten zijn te volgen via internet of kerkradio, via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886 of via het YouTube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL. U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Via kerkomroep en Youtube is de dienst ook op een ander moment terug te luisteren. 

De liturgie van de kerkdienst die a.s. zondag wordt gehouden, treft u hier aan.

Collecten
Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.
Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".
Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.