Versoepelingen vanaf 5 juni 2021

We zijn blij dat er per 5 juni 2021 weer meer mogelijk is en er maximaal 100 mensen welkom zijn in de kerkdienst! Als kerkenraad hebben we besloten om het landelijke PKN advies ook voor onze wijkgemeente te volgen en een aantal versoepelingen door te voeren , zie: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vanaf-5-juni-meer-mensen-welkom-in-kerkdienst/.

We voelen de urgentie om weer samen te komen, voor een christelijke gemeente is de samenkomst essentieel. Samen als geloofsgemeenschap rondom het gepredikte Woord van God in de kerk. Samen God de eer brengen en luisteren naar Zijn stem. Belangrijk is en blijft wel dat we de RIVM maatregelen rondom corona strikt hanteren. Dus: bij klachten blijft u thuis, we dragen een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, we desinfecteren onze handen bij binnenkomst en we houden de 1,5 meter afstand.
 
Concreet betekent dit het volgende:
1. Erediensten
Als kerkenraad en gemeente zijn we blij weer 100 mensen uit te kunnen nodigen voor de kerdiensten op zondag. Met 100 genodigden is in ons kerkgebouw nog ruimte genoeg om de anderhalve meter afstand te handhaven, we willen u dan ook vragen dit te respecteren, evenals het gebruik van mondkapjes. Verruiming en handhaving van de regels horen onlosmakelijk bij elkaar. Let hier vooral bij het in- en uitgaan op.
 
Voor het bijwonen van de kerkdiensten kunt u zich opgeven via het volgende e-mailadres: kerkdiensten.wijk2@kerkenpad.nl. U krijgt bericht als u aan de beurt bent om een kerkdienst te bezoeken.

Blijft u daarnaast vooral digitaal meeleven met de live stream. Ook als u de keuze maakt om de erediensten nog niet live bij te wonen, blijft op deze manier de mogelijkheid bestaan om de kerkdiensten mee te vieren. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
 

Zingen
Vanaf 13 juni willen we weer beperkt beginnen met zingen. We starten met het samen zingen van het laatste lied en het gezamenlijk zingen van het “Amen” na de zegen. Na een jaar is dit iets om blij van te worden. Ook dankbaar dat dit weer mogelijk is. Het zal best wennen zijn! De zangers zingen mee met de microfoon om ons te helpen.
Aan de andere kant willen we niet dat zingen mensen weerhoudt om naar de kerk te komen. U kunt vragen om op de achterste rij in een bijzaal plaats te mogen nemen, dan zit u niet tussen de zingende mensen. Weet dat de bijzalen een eigen luchtverversingssysteem hebben, het risico is daar minimaal.


2. Pastorale zorg
Dit was altijd al mogelijk en blijft mogelijk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken die zonder problemen gevoerd kunnen worden. Wilt u het liever niet thuis, dan kan ook in de kerk afgesproken worden. Neem hiervoor contact op met uw wijkouderling of het pastoraal aanspreekpunt Altwin de Kruijf.

3. Open Kerk
Ook dit is niet gestopt. Valt namelijk onder cruciale zorg en dat was uitgezonderd van de lockdown. De kerk is elke woensdagmiddag, donderdagavond en zondagochtend hiervoor open.
 
We houden het voor nu bij deze versoepelingen. Hopelijk kan er binnenkort meer, maar we moeten de eerste stappen voorzichtig zetten.
Daarnaast willen we u als gemeente ook oproepen om naar elkaar om te zien. Doe eens een belletje naar een gemeentelid. Ga een rondje samen lopen. Kijk naar elkaar om. We zijn samen gemeente en de gemeente dat bent u! Als kerkenraad kunnen we niet doen wat u kunt doen! Echt van harte aanbevolen en van levensbelang voor het leven in onze wijkgemeente.

Online kerkdiensten
De diensten zijn te volgen via internet of kerkradio, via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886 of via het YouTube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL. U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Via kerkomroep en Youtube is de dienst ook op een ander moment terug te luisteren. Klik hier voor de liturgieën van deze week.

Collecten
Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.
Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".
Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.