De lockdown

Naar aanleiding van de ingestelde lockdown half december en de oproep van het CIO (het interkerkelijk overleg met de overheid) en de PKN, heeft het moderamen besloten om de komende weken geen gemeenteleden uit te nodigen om de dienst in de kerk bij te wonen. De diensten kunnen via internet en kerkradio bijgewoond worden, in de kerk zijn uitsluitend mensen die een taak vervullen in de dienst. Dit besluit is genomen, omdat we als Ichthuskerk de verantwoordelijkheid willen nemen als het gaat om maatregelen die nodig geacht worden ter bestrijding van het coronavirus. De kerk staat in de wereld, in de maatschappij. We delen onze plaats met eenieder om ons heen, zo delen we ook in de tegenslag, in het lijden wat we nu als samenleving te dragen hebben. Ook de andere drie wijken van de PGA hebben dit besluit genomen. Dit besluit valt daarmee wel zwaar, juist met de kerst- en feestdagen in het vooruitzicht. Teleurstelling, dat gevoel wordt breed gedeeld binnen de kerkenraad en het moderamen. We hoopten zo op beter. En toch, nu we leven in het laatst van advent, mogen we weten dat onze hoop niet tevergeefs is. Hij is gekomen om ons te redden, om zijn leven met ons te delen. Laten we ons aan Hem vasthouden, Hij leidt ons door de donkerte heen.

Zoom meeting
We zouden het erg leuk vinden om een aantal van jullie weer te kunnen zien! Dat kan via Zoom. Het is de bedoeling dat jullie net voor de zegen inloggen. Zien we jullie zondag? De genoemde link is trouwens elke week te gebruiken!

Online kerkdiensten
De diensten zijn te volgen via internet of kerkradio, via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886 of via het YouTube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL. U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Via kerkomroep en Youtube is de dienst ook op een ander moment terug te luisteren. Klik hier voor de liturgieën van deze week.

Collecten
Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.
Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".
Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.