In de morgendienst wordt er kindernevendienst gehouden voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

De kinderen zitten eerst bij hun ouders in de kerk en gaan na de schriftlezing naar de nevendienst. Tijdens de nevendienst wordt aan de hand van een schema een bijbelverhaal verteld op het niveau van de kinderen, met daarbij een verwerking d.m.v. zingen, tekenen of een spel. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.