Kerkdienst via internet
Bij het bepalen van het beleid rondom de zondagse kerkdienst laten we ons leiden door de richtlijnen en adviezen van de overheid en de PKN. Samenkomsten van religieuze aard zijn daarbij toegestaan tot 30 personen. Wij zoeken die grens niet op en volgen het, iets strengere, advies van de PKN om de online-diensten te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Dat zijn een paar kerkenraadsleden, de muziekgroep met de piano, de technici, de koster en de dominee. We hopen en bidden dat we het op deze manier kunnen blijven doen.
We kunnen als gemeente toch samen zijn, al is het op afstand, samen de noden bij God brengen, maar ook samen God danken en Hem de lof en de eer brengen.
Naast de mensen die meeluisterden op kerkomroep of kerkradio, waren er afgelopen zondag honderd livestreams via het YouTube kanaal. Zo werd de dienst meegeluisterd en meegekeken.
Laten we zondag op deze manier weer samen komen.
 
Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan om het geluid via YouTube te verbeteren. We verwachten dat op de dominee nu beter te verstaan is. Met de volgende link komt u op het YouTube kanaal terecht:(https://www.youtube.com/channel/UCpgAFqwU8ZYn-PJzviFi5OQ?gl=NL). U kunt ook op YouTube zoeken naar “Ichthuskerk Ablasserdam”, dan komt u er ook terecht. Daarnaast blijven de diensten ook via kerkomroep uitgezonden worden: (www.kerkomroep.nl/#/kerken/10886)
Op beide kanalen kunt u de diensten ook op een later moment beluisteren.

Vanuit de landelijke PKN zal er een meditatie uitgezonden worden op de televisie, zondagmorgen om 9:20 op NPO2.

Deze besluiten zijn ingrijpend voor de gemeente. We kunnen ineens niet meer, gewoon, naar de kerk op zondag, niet meer als gemeente bijeenkomen. Echter, er is er Eén waar we als gemeente altijd bijeen mogen komen, bijeen in gebed. Hij is niet gebonden aan tijd en plaats. Laten we samenkomen bij God, onze Vader. Juist nu is dat heel hard nodig.

zondag 4 april

Ochtenddienst 9:30 uur, ALLEEN VIA INTERNET OF KERKRADIO

Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee