"Een warm welkom"

We komen nu al weer 17 jaar in de ichthuskerk. Direct na ons trouwen in 1999 zijn we naar deze gemeente gegaan.

We waren niet bekend in Alblasserdam en hebben diverse kerken bezocht. Wat ons opviel in de Ichthuskerk is de hartelijkheid waarmee je ontvangen wordt. Je wordt meteen gekend en we werden snel opgenomen in kringen. Daarbij is er voor iedereen wat te doen dus voor je het weet zit je in jeugdwerk, ouderenhulp enzovoort. Echt gemeentezijn dus, waar je jezelf goed in kwijt kan.

Het bijzondere aan de Ichthuskerk is dat we enerzijds een heel herkenbare identiteit en liturgie hebben, maar wel open staan om hierin steeds nieuwe vormen toe te laten. Denk aan beamerdiensten, liederen in de dienst, nieuwe vertalingen. Dus wel traditioneel maar niet star, al gaan veranderingen niet snel. Dingen zijn bespreekbaar, we vormen een gemeente met diversiteit waarin we elkaar zoeken. Daarbij hebben we veel gezinnen met kinderen in de gemeente. Dat is natuurlijk fantastisch, ook voor je eigen gezin.

Nieuwe liederen zouden een grotere rol mogen spelen in de dienst. Daarmee sluiten de liederen meer aan bij de beleving van vandaag en de jeugd die onze gemeente zo rijk is. De Inhoud moet centraal staan, dat staat buiten kijf. Verder niet te veel veranderen, we voelen ons thuis zo.

Marco Smouter