De H.V.D. (hervormde vrouwendienst) is onderdeel van de diaconie van in onze kerk. De H.V.D. bezoekt o.a. langdurig zieken, ouderen en gezinnen waar een kindje is geboren.

Eenmaal in de zes weken organiseert de H.V.D een koffieochtend  waarbij iedereen welkom is. Het werk van de H.V.D. omvat verder het bezoeken van ouderen in de gemeente vanaf hun 75ste verjaardag. Ieder jaar rond hun verjaardag worden ze benaderd voor een bezoek met een attentie.

Op zondag krijgt een gemeentelid de bloemengroet. In de meeste gevallen is dat een gemeentelid dat thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Als er niemand uit het ziekenhuis is thuisgekomen, gaan de bloemen naar een gemeentelid welke extra aandacht verdient. Voor de kerstdagen, krijgen de gemeenteleden vanaf 80 jaar, de langdurig zieken en zij die weduwe, of weduwnaar zijn geworden in het afgelopen jaar, een kerstattentie. De H.V.D. begeleidt de doopdiensten bij het binnendragen.