Het Hvd werk omvat het benaderen van gemeenteleden vanaf hun 75e jaar. 
Als men het op prijs stelt wordt er een bezoekje gebracht rond hun verjaardag met een attentie. 
Ook wordt er een kraambezoek gebracht aan het gezin waar een kindje is geboren met een attentie.

Op zondag is er de bloemengroet, die is bestemd voor gemeenteleden die uit het ziekenhuis komen.
Is er niemand uit het ziekenhuis gekomen dan gaan de bloemen naar iemand van 80+, of iemand, die extra aandacht verdient.
 

De H.v.d. doet de doopbegeleiding, De doopouders, dopeling en degene die de dopeling binnenbrengt worden verwelkomt in de hal. 
Vanuit de Vleet worden de dopelingen binnengebracht. De Hvd draagt hier zorg voor.


Voor de kerstdagen verzorgen we de kerstattentie. Deze gaan naar gemeenteleden vanaf 80+, langdurig zieken, iemand met een beperking.
Gemeenteleden die het afgelopen jaar: weduwe of weduwnaar geworden zijn en het gezin waar een kind van is overleden krijgt een attentie.