Het kan zijn dat u of jij het door wat voor reden even niet meer alleen redt. Daar kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. Weet in dat geval dat er in de Ichthuskerk altijd een luisterend oor is

Binnen de onze kerk zijn er vrijwilligers die hun taak heel serieus nemen als het gaat pastorale of diaconale hulp. Als het nodig is weten ze bovendien de weg naar andere hulpverleners of instanties. Weet dat de deur bij een hulpvraag altijd open staat. Bij de contactgegevens vindt u of jij een eerste aanspreekpunt. Op dit moment is dat de scriba.