De uitbreiding van de Ichthuskerk is nog niet in zijn geheel afbetaald. Wilt u geven? Dat kan, graag!
Het rekeningnummer i.v.m. de uitbreiding van de Ichthuskerk is  NL92RABO0373714858.

Wilt u geven aan de diaconie? Dat kan hier: NL40 RABO 0149 553 838 t.n.v. Diaconie der Herv. Gemeente

Informatie over de collectemunten voor in de collecte op zondag vindt u hier:
https://kerkenpad.nl/collectemunten.php