Missionair

De christelijke gemeente heeft de roeping om in haar omgeving uiting te geven van haar geloof in en de goede boodschap (evangelie) van Jezus Christus.

Deze roeping valt niet onder een activiteit of commissie te plaatsen maar is aanwezig in alle facetten en activiteiten van het gemeente-zijn.
Om in contact te komen met de wijk en de wijk met onze gemeente zijn er verschillende activiteiten. Deze worden veelal georganiseerd door, of in samenwerking met de Evangelisatie werkgroep (EWG). De EWG werkt in de gemeente mee aan de ontwikkeling en bewustwording van de missionaire roeping en probeert daarbij zoveel mogelijk de gemeenteleden te betrekken.