In de Ichthuskerk komen veel kinderen en jongeren. Het is belangrijk dat tieners bij elkaar komen om over de vele geloofsvragen in hun leven na te denken. Een belangrijk onderdeel binnen de catechese is om jongeren en tieners te leiden tot een persoonlijke keuze om de Here Jezus te volgen.

Iedere catechisatieavond starten we in de bijzaal van de Ichtuskerk. Na een gezamenlijk programma gaan de verschillende groepen ieder met hun eigen mentor uiteen naar de verschillende ontmoetingsruimtes van de Ichthuskerk. Alle jongeren in de gemeente krijgen een persoonlijke uitnodiging aan het begin van het seizoen.

De basiscatechese wordt eens in de veertien dagen gehouden voor de leeftijdsgroepen van 10 tot 12 jaar. Voor de andere groepen is er in het winterseizoen iedere week catechisatie.

Op allerlei manieren is de catechisatie in beweging, net zoals de jongeren. Om het evangelie te laten landen zoeken we steeds naar nieuwe methodes die aansluiten bij de belevingswereld van onze jongeren. Hierbij wordt er gewerkt met verschillende interactieve methodes.